Skip to content

Egen vattenförsörjning

Att ha eget vatten innebär ett ansvar för båda den som utför brunnen och även för den som äger brunnen. Tänk på att det är ni som ägare som ansvarar för vattnets kvalitet. Vårt ansvar är att ni får tillräckligt med vatten och att brunnen utförs på ett sätt som minst ska klara myndigheternas krav och framför allt motsvara era förväntningar. Oftast är grundvattnet av bra kvalitet och praktiskt taget bakteriefritt. När ni beställer en vattenbrunn eller anläggning av en Avanti borrare ingår alltid en utförlig vattenanalys. I det skriftliga avtal som upprättar med Avanti borraren anges vad som ingår i entreprenaden och vad som sker löpande. Oftast ingår ett fast borrdjup med en viss mängd foderrör som är baserat på geologiska erfarenheter i just ert område. Det skiljer sig från olika landsdelar.

Bilden visar ett exempel på utförande.

De ingående komponenterna i pump systemet är utprovade och leverantörerna har funnits på marknaden länge. Det gör att vi kan erbjuda ordentliga garantier och vet att det finns ersättnings produkter om något skulle hända. vi vet att det inte lönar sig att köpa billiga pumpar eftersom de helt enkelt inte klarar av uppgiften. Det är ju inte meningen att allt ska gå sönder direkt efter garanti tiden, eller hur?

standardbrunnteknisk