Skip to content

Bergvärme

  • Bergvärme är lönsamt och miljövänligt
  • Med bergvärme får du ett uppvärmningssystem
    som hämtar lagrad solenergi från berggrunden.
  • Energin hämtas via ett borrat hål (energibrunn)
    för att senare ge värme och varmvatten i huset.

För att processen skall fungera krävs att en viss mängd elenergi tillförs. Med en kWh tillförd elenergi kan en ergvärmepump avge upp till fem kWh värme. En bergvärmeanläggning är dessutom bekväm, miljövänlig och i det närmaste underhållsfri. Den tar liten yta i anspråk samt ger möjlighet till komfortkyla. Med komfortkylan kan du under varma dagar kyla ditt hus till en mycket låg kostnad.

Bergvärme – där det passar bäst
Bergvärme kan med fördel installeras vid utbyte av en befintlig värmeanläggning såväl som vid nybyggnation. Ett bergvärmesystem är ett energieffektivt system. Lönsamheten avgörs av de specifika förutsättningarna för ditt hus. Vid installationen erhålls högsta lönsamhet om:

  • Byggnaden har högt värmebehov. Generellt ökar bergvärmens lönsamhet med stigande värmebehov. Det betyder att installationer i större hus normalt får en snabbare återbetalningstid.
  • Det finns ett vattenburet system, (radiatorer och rör). De flesta radiatorsystem är anpassade för temperaturer som fungerar väl i hop med en bergvärmepump. Generellt gäller att värmefaktorn stiger med sjunkande temperatur i värmesystemet. Därmed är bergvärmepumpen mest fördelaktig i ett lågtemperatursystem såsom golvvärme och fläktkonvektorer.
Bergvärme, Stockholm, Norrbotten, Västerbotten, Luleå, Boden, Piteå, Umeå

En grundlig genomgång av förutsättningarna för det hus där en installation skall ske är avgörande för en korrekt dimensionering och för att ge optimal besparing.

Det är därför viktigt att du ber din installatör gå igenom ditt värmesystem och rekommendera en bra lösning. Även om du värmer ditt hus med direktverkande el kan bergvärme vara ett lönsamt alternativ, men då krävs att du installerar ett vattenburet distributionssystem. Installationskostnaden ökar då, men ger i gengäld ofta bättre inomhusklimat samt ett mer flexibelt system.

Vi arbetar med borrning för bergvärme i Stockholm, Norrbotten, Västerbotten, Luleå, Boden, Piteå och Umeå

Bergvärme, Stockholm, Luleå, Boden, Piteå, Umeå, Norrbotten, Västerbotten

Bergvärme, Stockholm, Luleå, Boden, Piteå, Umeå, Norrbotten, Västerbotten

Bergvärme, Stockholm, Luleå, Boden, Piteå, Umeå, Norrbotten, Västerbotten